Hjælp og assistance (klik og fold ud)

Brug for hjælp?

Smileys i forum

Det nye forum har haft lidt vanskeligt ved at vise de korrekte smileys og samtidig give brugeren tilladelse til at indsætte dem.

Det er nu løst ved at udskfite den editor (læs: tekstboks) som man anvender til at oprette eller svare på tråde.

I menu'en i denne nye editor, findes en knap til smileys. som vist på nedenstående billede (dette virker kun for PC, for mobiltelefoner kan man anvende de indbyggede smileys fra telefonen).

Problemer eller ønsker du hjælp?

Der er udarbejdet en side med guides - den kan findes i menuen øverst under 'Information' -> 'How-to guides'. Eller ved at klikke på dette LINK

PrevPrev Go to previous topic
NextNext Go to next topic
Last Post 16-05-2007 07:28 AM by  KB_
Principper vedr. officielle ture i VFR-klub regi
 0 Replies
Sort:
Topic is locked
Author Messages


Årets Viffer 2005
Expert Viffer


Posts:1440
Expert Viffer


--
16-05-2007 07:28 AM
  Input til principper vedr. officielle ture i VFR-klub regi.
   
  Nedenstående er forslag til anbefalinger til overordnede rammer for ture i VFR-klub regi. Med dette menes at der ikke er tale om regler der partout skal overholdes, forstået på den måde, at det ikke skal opfattes som en spændetrøje hvilket ville risikere at dræbe diverse initiativer. Derimod skal rammerne opfattes som gode idéer og checkliste.
   
  Målet med disse rammer er at få turen til at fremstå ensartede og veltilrettelagte, således at deltagerne ved hvad de går ind til / kan forvente.
   
  Dage / tidspunkt
  • Typisk weekends, gerne vekslende mellem lige/ulige uger af hensyn til job / børnepasning m.m.
  • Frekvensen er principielt når nogen har lyst til at arrangere, hvis muligt kan man prøve at få fordelt turene over hele sæsonen, således at ikke alle turene er brændt af på sæsonens fx 2 første måneder.
  • Tidspunktet er valgfrit, kommende erfaringer vil vise hvad der fungerer bedst.
  • Turens længde / varighed er op til den enkelte arrangør.
   
  Turen, længde m.m.
  • Turen skal være prøvekørt / kendt så man kender ca. antal km og hvor lang tid den tager.
  • Der bør være pauser efter hver 1-1½ time. Hvis muligt tilrettelægges disse så der er mulighed for toiletbesøg.
  • Kørestilen kan veksle mellem ”tur for alle” og almindelig tur, hvor førstnævnte skal afvikles på en måde så absolute beginners trygt kan deltage.
  • Der køres kolonnekørsel, urutinerede/langsomt kørende deltagere kører umiddelbart efter turføreren hvilket sikrer at kolonnen ikke bliver lang under kørslen. Info om dette før start
  • Deltagerne gøres opmærksomme på, at såfremt de vælger at dreje fra under turen, skal der gøres udtrykkeligt opmærksom på dette, enten før turen eller under turen.
   
   
  Annoncering/tilmelding
  • Turen annonceres på hjemmesiden når man via vejrudsigten har en rimelig sikkerhed for turens gennemførelse.
  • Data: Arangør(er), startsted, tidspunkt for afgang, antal km i alt, antal forventede pauser, ruten i store træk, evt. angivelse sted for indlagt spisepause samt pausens længde, slutsted og tidspunkt.
  • Evt. mobilnr. til kontaktperson vedr. turen.
  • Angivelse af hvorvidt tilmelding er nødvendig/ønskelig.
  • Evt. angivelse af deadline for aflysning.
  • I udgangspunktet ventes ikke på forsinkede deltagere.
  • Reminder om at alle møder med fuld tank.
  • Info om at der køres kolonnekørsel, med link til beskrivelse af dette.
  <!-- End_Module_658 -->
   
  Kenneth
  Amager / Copenhagens Manhattan
  Topic is locked